Kaalunõustamine

… aitab sul mitmekesiselt toitudes ja tervist hoides saavutada kehakaalu, millega tunned end hästi, ning seda hoida.

Kaal on küll ainult number, kuid see võib olla number, mis kirjeldab ebamugavustunnet, rahulolematust endaga, võõrastavat peegelpilti ja ahtamaks jäävat riidevalikut, vähenevat jaksu või halvenevaid tervisenäitajaid.

kaalunoustamine

Kui sinu kaal on suurem kui sooviksid, võid juba olla uurinud erinevaid võimalusi kaalulangetuseks ja märganud, et kümned erinevad soovitused kaalulangetamiseks tekitavad segadust ja paljukiidetud dieedid näivad sageli väga piiravatena. Sul võib juba olla ka kogemus kaalulangetusest ning oled ehk avastanud, et pingutusega kaotatud kilod on pärast dieeti kiired naasma. Lühiajaliselt on erinevate piiravate dieetidega tulemusi tõesti võimalik saavutada, kuid sel moel toitumist ei ole võimalik lõputult jätkata ilma, et kahjustaksid enda tervist. Kui aga lõpeb dieet, taastub kiiresti kaal… nõiaring. Aja jooksul võivad kaalumurele lisanduda ka tervisemured, sest ülekaal tõstab oluliselt mitmete haiguste esinemise riski.

Ülekaalu tekkimise põhjused võivad olla väga erinevad – kaalu mõjutavad geenid, ümbritsev keskkond, liikumis- ja toitumisharjumused, organismi toimimise eripärad jm.

Kõiki neid tegureid ise mõjutada ei saa, küll aga on sinu kätes võimalus mõjutada osa neist. Oluline on ka mõista, et kaalulangus ei ole asi iseeneses – langetades kaalu, parandad enda enesetunnet ja sageli toob juba vähenegi kaalulangus kaasa tervisenäitajate paranemise. Muutes toitumismustreid, on võimalik mõjutada kogu keha toimimist, toetada tervist ja parandada elukvaliteeti. Nõustajana saan sulle selles toeks olla.

Püsiva tulemusega kaalulangetuseks sobib mõõdukas ja tervist toetav lähenemine, mille käigus saad toidust jätkuvalt kõiki vajalikke toitaineid ja piisavalt tegusaks toimimiseks vajalikku energiat. See, milliseid muudatusi kaalulangetus nõuab, võib erineda – mõnel juhul piisab toitumise kvaliteedi muutusest, mõnel puhul on vajalik põhitoitainete osakaalude või toitumise rütmi muutmine, enamasti on vaja tasakaalustada veresuhkru tase ja langetada mõnevõrra toidust saadavate kalorite hulka.

Toitumises tehtud mõõdukate muudatuste tulemusel kulgeb mõõdukas tempos ka kaalulangus, säästes nii keha liiga äkilistest muutustest. Tervislikuks võib pidada kaalulangust ligikaudu kuni 2,5 kg kuus, ehkki ka siin on mõistagi individuaalseid erisusi. Sinule sobiva kaalulangetuse eesmärgi ja selle saavutamiseks parima tervisliku tempo ning viisi leiame nõustamisel, lähtudes sinu tänasest seisundist ja toitumisest, elurütmist, võimalustest ja valmisolekust.

Püsiv muutus kehakaalus eeldab enamasti ka püsivaid muutusi sinu senistes harjumustes ja harjumuste muutmine võib mõnikord olla keeruline ja võtta aega. Aga see on võimalik – sa saad liikuda enda soovitud kaalu poole ja hoida seejuures enda tervist!

Kaalunõustamine on sulle abiks, kui:

Kas oled huvitatud? Kui jah, siis on aeg tegutseda!

Kas saan sind aidata?
Vaata, kuidas see käib…

Kaalunõustamisel analüüsin esmalt põhjalikult sinu tänast seisundit ja toitumist, tutvun sinu harjumuste ja eelistustega ning aitan sul üles leida need toitumismustrid ning harjumused, mille muutmine aitab sul edukalt ja püsivalt kaalu langetada. Analüüsi pinnalt lepime kokku sulle sobiva kaalulanguse eesmärgi ja leiame just sulle sobivaima viisi selle saavutamiseks. Nõustajana hoolin sellest, et sinu kaalulangetus oleks tervist toetav ja püsiv, ning seepärast annan sulle esmalt soovitusi, kuidas kujundada toitumine vajalikul määral mitmekesiseks ja tasakaalustatuks. Seejärel saame keskenduda täiendavatele, kaalu langetamiseks vajalikele muudatustele.

Kohtume nõustamiseks kolmel korral kolme kuu jooksul, annan sulle põhjalikud kirjalikud soovitused ning olen sulle nõu ja praktiliste soovitustega toeks kohtumiste vahel.

Kaalunõustamisel õpid:

Kaalunõustamine

395
  • 3x sinu toitumise põhjalik analüüs
  • 3x üks-ühele kohtumine veebis või Tartus
  • sinu toitumisest ja vajadustest lähtuvad põhjalikud kirjalikud soovitused ning praktilised näpunäited tervist toetavaks toitumiseks ja kaalu langetamiseks ning hoidmiseks
  • erinevate tervislike toidukordade näited
  • soovi korral sinu eelistusi arvestav näidismenüü
  • soovi korral näitlikud retseptid huvipakkuvate toiduainete kasutamiseks

Kui oled otsustanud, et saan sind aidata:

Lisaks...

See kõik on tore, aga …

See, kui kiiresti jõuad seatud kaalulanguse eesmärgini sõltub sellest, kui suur on soovitav langus, kui palju ja milliseid muudatusi oled valmis tegema ning kui kiiresti sinu keha neile reageerib. Tervist toetav on pigem aeglane, muudetud harjumustest tulenev kaalulangus, mis ei tohiks olla keskmiselt üle paari-kolme kilo kuu kohta. Seega ei pruugi sa nõustamise ajaga endale seatud eesmärki veel saavutada. Nõustamise käigus omandad sa aga tervist toetava kaalulangetuse võtted ja saad kaasa teadmised, mille toel saab sinu keha rahulikus tempos soovitud kaalu poole liikumist jätkata ka pärast nõustamise lõppu. Kui tunned pärast kolme kuud, et sooviksid jätkuvat tuge, saame selles eraldi kokku leppida.

Toiduga Tasakaalu kaalunõustamise keskmes on tervist toetav ja püsiv kaalulangus. Kuigi ülekaal võib kujutada endast terviseriski, ei ole ka liiga järsud ja keha vajadusi eiravad dieedid kehasõbralikud ja loovad pahatihti soodsa pinnase kaalu kiireks tõusuks kõrgemalegi kui see esialgu oli. Toiduga Tasakaalu kaalunõustamisel keskendume esmalt sellele, et sinu toitumine oleks piisavalt mitmekesine ja saaksid toidust piisavalt kõiki vajalikke toitaineid ning energiat. Lisaks toetub kaalu langetamine tervist toetavatele harjumustele, põhitoitainete, toidurasvade ja veresuhkru tasakaalustamisele ning toidust saadava ebavajaliku energiahulga vähendamisele. Seda kõike aga nii, et sa ei pea samal ajal kannatama tühja kõhtu ja saad rõõmu tunda mitmekesisest toiduvalikust – sest head emotsioonid ja enesetunne on edukaks kaalulangetuseks samuti väga olulised!

Toitumise teemal näib raamatuid, artikleid ja uudisnuppe ilmuvat tõesti igapäevaselt ning üha keerulisem on mõista, kuidas siis lõppude lõpuks sööma peaks – kõiki leitavaid soovitusi järgida näib ilmselgelt võimatu, lisaks on need sageli ka vastukäivad. Minu soov on aidata luua selles virr-varris selgust: analüüsida just sinu toitumist kui tervikut ning anda sulle teaduspõhist ja sinu vajadusi arvestavat nõu. Nõustajana tuginen Eesti ja Põhjamaade riiklikele toitumissoovitustele, Eesti Toitumisterapeutide Assotsiatsiooni soovitustele ja juhistele ning hoian end kursis uusimate teaduspõhiste soovitustega toitumise vallas.

Toitumisharjumuste kujundamisel on esmatähtis osata märgata, kuidas sa sööd, ja mõista, kuidas see sulle mõjub. Sealt edasi on juba oluliselt kergem teha teadlikke valikuid ja kujundada enda toitumismuster aegamööda selliseks, et see toetab nii keha kui vaimu. Harjumuste muutmine võib võtta aega, kuid tähtis on pealehakkamine ning püüd kujundada harjumusi iga päevaga tasapisi kehasõbralikumaks. Kui muutmist vajavat on palju, tea, et kõiki muutusi ei pea võtma ette korraga – iga samm enda tervise heaks loeb!

Sinu enesetunne on sinu kätes ja sisemine valmisolek enda toitumist muuta peab samuti tulema sinu seest. Mina olen heal meelel sulle toeks, andes sulle teaduspõhiseid selgitusi ja nõu.

Tekkis huvi, kuid tahaksid uurida lisa? Võta ühendust

Kliendid räägivad:

Mida peaksid veel teadma?

Minu kui toitumisnõustaja pädevuses on anda tervisliku toitumise ja kaalulangetuse soovitusi. Kui nõustamise ankeedis sisalduvate terviseandmete põhjal näen, et vajaksid mõne seisundi tõttu nõustamise eel toitumisterapeudi ja/või arsti soovitusi, võtan sinuga ühendust ja annan sellest teada. Seejärel võime kokku leppida, kas soovid nõustamisest loobuda või konsulteerin enne nõustamist sinu nõusolekul ja sinu anonüümsust säilitades pädeva toitumisterapeudiga.

Kui lepime kokku nõustamisest loobumises sellel või mõnel muul põhjusel enne esimest kohtumist, maksan sulle teenuse eest tasutud raha tagasi.

Kui tunned meie esimese kohtumise lõpuks, et ei soovi nõustamisega jätkata, annan sulle kaasa sinu toitumise analüüsile tuginevad põhjalikud tervisliku toitumise soovitused, ja maksan sulle tagasi 50% teenuse eest tasutud rahast.

Tekkis huvi, kuid tahaksid uurida lisa? Võta ühendust

FTG_4731

Kontakt
Võta ühendust

Anna oma küsimustest või soovidest märku kontaktivormiga või kirjuta noustamine@toidugatasakaalu.ee.